Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Навчально-виховний процес

      Педагог – рятівник світу. Він повинен спрямувати тих, хто помилився; навчити й допомогти нерозумним; усім дати добру пораду; засмучених утішити; особисту кривду терпляче зносити; заподіяну образу щиросердечно пробачити.

 

   Основні напрями навчально-виховної корекційної роботи такі:

• індивідуалізація, диференціація;

• виховання пізнавальних інтересів;

• уміння вчитися;

 • формування навичок самоконтролю;

• самостійність.

 

          Метою всього навчально-виховного процесу є корекція  розвитку наших учнів.

       Вчасно почата спеціальна робота, спрямована на актуалізацію психічного розвитку, набуває винятково важливого значення для долі наших вихованців. Несформованість передумов навчальної діяльності учнів спеціальної школи (мотиваційної,емоційно-вольової, розумової готовності, а також готовності до взаємодії та спілкування з педагогом та однокласниками) доводиться долати в умовах шкільного навчального процесу.

 

                 СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО УРОКУ:

-         реалізація в комплексі  освітньої корекційно – розвиваючої, виховної функції навчання;

-         відповідність уроку принципам навчання;

-         організаційна чіткість уроку;

-         оптимізація навчально-виховного процесу;

-         відповідність змісту уроку навчальним програмам;

-         здійснення міжпредметних зв'язків;

-         підвищення самостійності учнів.

 

        В учнів спеціальної школи знижені пізнавальні можливості, є значні порушення процесів працездатності. Це зумовлює особливу логіку побудови навчального процесу на уроці. Важливе значення надається індивідуалізації навчання та організації і стимуляції пізнавальної діяльності учнів.

        Відповідно до цього урок у допоміжній школі складається з таких етапів:

   1) загальнокорекційного;

   2) основного;

   3)  заключного.

 

    Завдання вчителя та вихователя – не пройти будь-що даний матеріал, а повідомити учням рівно стільки, скільки виявиться для них доступним…

 

    Виховний процесс вихователі планують по напрямках:

Формування знань та уявлень учнів про довкілля, природу

Основні поняття:

   сезонна робота, пішохід, підземний перехід, дорожній рух, світлофор, професія, покупка.

     Виховання особистості дитини як члена родини, учня, члена шкільного колективу.

Основні поняття:

   права дитини, родинне дерево, сімейна індивідуальність, зарактер, обов'язок, предки, нащадки, звичаї, робота, справа, шкільний колектив, робоче місце, спільна праця, спільний відпочинок, друг, справедливість, вчинок, вдячність, відповідальність.

Виховання громадянина, патріота своєї Батьківщини. Позакласне читання.

Основні поняття:

  столиця, національність, традиції, творчість, історія, гімн, мистецтво, поезія, видатний.

Розвиток і корекція основних психічних процесів.

Основні психічні процеси:

увага, відчуття й сприймання, пам’ять, мислення, мовлення, емоції й почуття.

Основні поняття:

 властивості предмета, розміри та пропорції предмета, призначення предмета; час, погода, напрямок; причина, наслідок, спостереження; вартість, довжина; поведінка, вчинок, скромність, чемність, старанність, повага, спілкування.

    Формування культури поведінки в учнів, навичок санітарно-гігієнічної культури та самообслуговування.

Основні поняття:

     Доброта, чуйність, відповідальність, працелюбність, культура поведінки, людяність, гідність, щирість, скромність, дисциплінованість, співчуття, гостинність; електроприлади, струм.

     Необхідно пристосовувати методи навчання та  виховання до дітей, а не дітей до методів…